PRAVIDLÁ PROTI SPAM-u

NHT Global má politiku nulovej tolerancie voči spam-u od svojich členov. Uvedomte si, že akýkoľvek druh spamovej komunikácie bude dôvodom na okamžité ukončenie vášho členstva v NHT Global. Ak sa zistí, že zasielate spamovú komunikáciu, nebudete mať nárok na žiadnu kompenzáciu a strácate nárok na všetky výplaty splatné na váš účet od spoločnosti  NHT Global.

Ak ste dostali nevyžiadaný email od globálneho distribútora NHT, prepošlite ho prosíme na: spam@nhtglobal.com.

X